Vieraskynä: Tunnetko olevasi ulkopuolinen? Näiden neljän ajatuksen avulla käännät tilanteen voitoksi

Haluan puhua tänään ulkopuolisuudesta sekä siitä, kuinka sen voi kääntää voitoksi. Olen itse kokenut itseni ulkopuoliseksi oikeastaan koko elämäni ajan. Ensimmäiset parikymmentä vuotta kärsin siitä, mutta nykyään koen itseni hyvin myönteisellä tavalla ulkopuoliseksi. Elämän myötä olen löytänyt vahvuuksia siitä ulkopuolisuuden tunteesta, josta ennen kärsin. Olen myös onnistunut selvittämään, kuinka tästä ulkopuolisuuden tunteesta pääsee eroon ja kyseisen keinon avulla vapautunut siitä paitsi itse, myös onnistunut auttamaan työni kautta useita muita vapautumaan siitä.

Seuraavaksi listaan 4 tapaa, joilla ulkopuolisuuttaan voi pyrkiä kääntämään voitoksi ja lopuksi kerron, kuinka ulkopuolisuuden tunteesta voi päästä eroon.

1. ULKOPUOLINEN ON TOTTUNUT HAASTEISIIN

Kuten useimmat ulkopuolisuuden tunteen vallassa eläneet tietävät, ei kyseinen elämä ole aina mukavaa. Siihen sisältyy paljon sellaisia haasteita, joihin itsensä osaksi yhteisöä kokevat ihmiset eivät aina osaa edes samaistua.

Haasteet kuitenkin ovat kuin kaksiteräinen miekka: Toisaalta niitä on raskasta kohdata, toisaalta ne kasvattavat ja yleivöittävät ihmistä.

Useimmat ihmiset joutuvat kohtaamaan erilaisia haasteita koko elämänsä ajan. Mitä enemmän kohdattuja ja ratkaistuja haasteita takana, sitä parempi kyky selvitä myös tulevista haasteista. Tässä ulkopuolisina eläneet ihmiset näyttävät toisinaan loistavan. Kun elämä on ollut vaikeaa, eivät tulevat vaikeudet murenna samoin kuin hieman helpompaa elämää elänyttä henkilöä.

Pohdintatehtävä:

Mitä haasteita elämässäsi on ollut? Kuinka olet selvinnyt niistä? Mitä olet oppinut? Voisitko soveltaa näitä samoja selviytymiskeinoja ja oppeja, samaa sisua ja uutteruutta myös elämäsi nykyisiin ja tuleviin haasteisiin?

2. ULKOPUOLINEN EI SORRU YHTÄ HERKÄSTI LAUMA-AJATTELUUN, VAAN KYKENEE OLEMAAN ERIKOISESTI HYÖDYLLINEN

Ihminen on laumaeläin. En tarkoita tätä pahalla. Ihminen on laumaeläimenä tehokas ja saa aikaan paljon hienoja asioita. Kaikki mitä ympärilläsi näet, on rakennettu jonkinasteisen yhteistyön voimalla. Laumakäytöksessä on kuitenkin puutteensa ja suurin niistä on ns. lauma-ajattelu.

Ihminen hakee käytöksellään ja ajatuksillaan konsensusta muiden laumansa jäsenten kanssa. Voimme hyvin, kun tiedämme, että yhteisömme on kanssamme samaa mieltä ja hyväksyy tapamme toimia ja ajatella. Tämän konsensushakuisuuden varjopuoli on se, että se kaventaa yhteisön ajattelua. Kun pyrimme samankaltaiseen ajatteluun, lakkaamme näkemästä monia vaihtoehtoja ajattelullemme. Olet ehkä kuullut termin “ajatella laatikon ulkopuolelta”. Sillä kuvataan juurikin lauma-ajattelun ilmiötä: Lauma ajattelee laatikon sisältä, mutta samalla tarvitaan yksilöitä, jotka kykenevät ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.

Ulkopuoliset ovat usein näitä yksilöitä. Kun ei ole useimpien lailla viettänyt elämäänsä osana laumaa, kyky ajatella on saattanut päästä kehittymään hieman eri polkuja myöten. Havaitsen tätä paljon itsessäni ja muissa ulkopuolisissa. Koska kuljin valtaosan elämästäni hieman erillään laumasta, on minun todella helppoa ja luonnollista kyetä esimerkiksi kyseenalaistamaan asioita, jotka ovat laumassa kasvaneille itsestäänselviä (ja usein paikkaansapitämättömiä) totuuksia. Ennen minua väheksyttiin erilaisen ajattelutapani vuoksi, nykyään taas saan sen avulla helposti esimerkiksi töitä ja ajattelustani maksetaan.

Hyödyllinen toimintatapa:

Ota tavaksesi tarkkailla sitä, mihin uskot ja mitä ajattelet asioista. Pyri vahvistamaan kykyäsi “ajatella laatikon ulkopuolelta”. Se on hetkittäin kiittämätöntä (erityisesti heikolla itsetunnolla varustetut ihmiset eivät pidä heistä, jotka ajatuksillaan “keinuttavat venettä”), mutta parhaimmillaan kykysi ajatella eri tavoin kuin useimmat muut, tule olemaan korvaamaton.

3. ULKOPUOLISET OVAT USEIN TAITAVIA TARKKAILIJOITA

Harva ihminen on elämänsä aikana kertaakaan aidosti ulkopuolinen. Pikemminkin useimmat itseään ulkopuoliseksi kuvailevat ovat lauman reunoilla kulkijoita. Tavallaan osa laumaa, tavallaan erillään siitä. He tarkkailevat laumaa ja sen toimintaa, mutta eivät ole siinä suoraan mukana.

Kun tätä jatkuu pitkään (ja yleensähän tämä reunalla kulkeminen alkaa jo nuorena), oppii reunalla kulkija usein melkoisen taitavaksi tarkkailijaksi ja tilanteiden lukijaksi. Hänen halunsa (ja toisaalta haluttomuutensa) olla osa laumaa opettaa hänet lauman ja sen ryhmädynamiikan tarkkailijaksi.

Tämä taas on tärkeä taito, kunhan sitä ei jätä käyttämättä. Kyky lukea ihmisiä ja tilanteita on aidosti vaikeaa monille ihmisille (kuten minulle) ja tarvitsemme vierellemme heitä, jotka auttavat meitä tässä.

Pohdintatehtävä:

Jos koet olevasi hyvä tarkkailija, missä voisit soveltaa sitä? Mitkä olisivat esimerkiksi sellaisia työtehtäviä tai aloja, joissa kyky tarkkailla on edellytys ja antaisi sinun loistaa?

4. ULKOPUOLISUUS EI OLE AUTOMAATTISESTI KIELTEISTÄ ULKOPUOLISUUTTA. ULKOPUOLISUUTEEN TOTTUNEELLE MUUTOS MYÖNTEISESTI ULKOPUOLISEKSI ON HELPOMPI.

Kun on tottunut kielteiseen ulkopuolisuuteen, on helpompaa muuttua myönteisesti ulkopuoliseksi. Koko ikänsä lauman mukana kulkeneelle ihmiselle taas kaikenlainen, myös myönteinen ulkopuolisuus, voi olla todella haastavaa.

Mitä tarkoitan kielteisellä ja myönteisellä ulkopuolisuudella?

Kielteisellä ulkopuolisuudella tarkoitan yksin jäämistä ja torjutuksi tulemista lauman taholta. Tarkoitan sitä ikävää, kalvavaa erilaisuuden tunnetta ja yhteyden puuttumista: Enkö minä kuulu mihinkään? Eikö minulla ole paikkaa?

Myönteinen ulkopuolisuus taas on etäisyyttä laumasta, mutta hyvällä tavalla. Se on valinta, ollako lauman mukana vai kulkeako vielä parempia polkuja kuin muu lauma? Se on voimauttava tunne siitä, että tekee parempia valintoja kuin useimmat muut. Äskeinen ehkä kuulostaa lievän ylimieliseltä, mutta se ei ole tarkoitus. Myönteinen ulkopuolisuus voi olla esimerkiksi seuraavanlaista:

  • Useimmat joutuvat käymään päivätöissä ja saavat siitä 1500-7000 euroa kuukausipalkkaa, tehden mahdollisesti sitä, mistä eivät täysillä pidä, eivätkä saa edes valita työkavereitaan ja johtajiaan. Menestynyt yrittäjä taas voi parhaimmillaan tienata kymmeniätuhansia, tehdä juuri sitä mistä nauttii ja ainoastaan niiden kanssa, joista pitää. Hän on ulkopuolinen, mutta myönteisellä tavalla.
  • Useimmat meistä ovat välttävässä kunnossa: Kehossa on pläskiä, verisuonet ovat huonossa kunnossa, selkä vaivaa, istumme liikaa, liikumme liian vähän ja ennenaikainen kuolema on todellinen uhka. Kehoonsa järkevästi panostava taas on loistavassa kunnossa, terve ja hehkuva. Hän on ulkopuolinen tässä maassa, jossa 56 % työikäisistä aikuisista ovat vähintään ylipainoisia ja 19,5 % selvästi lihavia (THL, FINRISKI 2012 -väestötutkimus). Tilastollisesta ulkopuolisuudestaan huolimatta hän on ulkopuolinen hyvin myönteisellä tavalla.

Mitä oikein haen ylläolevilla esimerkeillä?

Sitä, että ulkopuolisuutta ei tule tarkastella pelkästään kielteisessä valossa. Päinvastoin, myönteinen ulkopuolisuus on jotain, mitä kohti tulee pyrkiä. Laumakäytös on usein paitsi turvallista, myös keskinkertaista. Ei ole mahdotonta tehdä useimpia asioita paremmin kuin lauma. Tämä voi kuulostaa hiustenhalkomiselta, mutta jo sillä, mitä ajattelet ulkopuolisuudesta on vaikutusta siihen, miltä se tunteiden tasolla tuntuu. Kun tiedät, ettei ulkopuolisuus ole vain harmeja ja kärsimystä, voit helpommin tulla sinuiksi myös kielteisen ulkopuolisuuden kanssa. Mitä paremmin taas olet sinut nykyisen tilasi kanssa (olkoot se kuinka kielteinen tahansa!), sitä paremmat edellytykset sinulla on tilanteen korjaamiseen. Ihminen joka kokee voivansa hyvin on toimintakykyisempi kuin huonovointinen ihminen.

(Toki myönteinen ulkopuolisuus vaatii todella kovaa työskentelyä, eikä silloinkaan välttämättä toteudu. Jos upean elämän luominen olisi helppoa, kaikki tekisivät sen.)

KUINKA PÄÄSTÄ EROON ULKOPUOLISUUDEN TUNTEESTA?

Haluan olla sinulle rehellinen. Se mitä tässä viimeisessä osiossa tulen sanomaan, voi kuulostaa tylyltä ja ilkeältä, mutta pyydän uskomaan siihen, etten tarkoita sitä pahalla vaan haluan jakaa kanssasi käyttökelpoisia ajatuksia. Olen itsekin entinen ulkopuolinen ja olen tehnyt itsekin ne kaikki virheet, joista aion seuraavaksi kertoa.

Kohtaan työssäni paljon ihmisiä, jotka kokevat itsensä kielteisellä tavalla ulkopuolisiksi. Useimmat heistä suhtautuvat tilanteeseensa uhrien lailla. He ovat päätyneet ulkopuolisiksi, sillä maailma on heitä vastaan. He ovat päätyneet ulkopuolisiksi, koska “kaikki muut on ihan tyhmiä/pinnallisia/epätiedostavia/jotain muuta ikävää”.

Ajattelin itsekin aikoinaan näin. Olen ollut aina “tiedostava” ihminen ja erityisesti nuorempana tunsin itseni ulkopuoliseksi siksi, että useimmat muut tuntuivat tyhmiltä, pinnallisilta, epätiedostavilta ja muutenkin ihan vääränlaisilta. Kaiken sen ajan luulin olevani jotenkin parempi, järkevämpi ja kypsempi ihminen kuin useimmat muut. Todellisuudessa en olisi voinut olla enempää väärässä.

En mina ollut järkevämpi tai kypsempi. Olin ymmärtämätön. Valtaosa ulkopuolisuuden tunteistamme johtuu siitä, ettemme ymmärrä muita ihmisiä ja ihmisryhmiä. Meillä on ennakkokäsityksiä heistä, me yleistämme, me uskomme asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Vähä vähältä me ikään kuin demonisoimme muut ja nostamme itsemme heidän yläpuolelleen. Todellisuudessa näin toimiessamme osoitamme vain oman epäkypsyytemme.

Pohdintatehtävä:

Hae mieleesi jokin ihmisryhmä, jota väheksyt ja josta tunnet itsesi todella ulkopuoliseksi. Miksi luulet, että he ovat juuri sellaisia kuin ovat? Entä ovatko he oikeasti kaikkea sitä, mitä uskot heidän olevan? Oletko aidosti ja syvällä tasolla tutustunut heihin? Oletko selvittänyt, mitkä tapahtumat heidän elämässään ovat tehneet heistä sellaisia, kuin he nyt ovat?

Suurin palvelus mitä voit itsellesi tehdä ulkopuolisuuden tunteesta vapautuaksesi olisi lisätä ymmärrystäsi erilaisista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Sanon tämän kokemuksesta: Useimmat ihmiset ovat hyvin mukavia, mutta sen tajuaa vasta, kun heitä alkaa ymmärtämään.

Olen käynyt tämän keskustelun monen ulkopuoliseksi itsensä kokevan kanssa. Kun kehotan heitä harjoituttamaan ymmärrystään ja pyrkimään aidosti tutustumaan ihmisiin, kuulen usein saman argumentin: “En minä halua ymmärtää muita, kun hekään eivät selvästi halua ymmärtää minua.”

Tämä on ymmärrettävää, mutta ei valitettavasti johda muuhun kuin ulkopuolisuuden tunteen jatkumiseen. Ulkopuolisuudessamme meillä on valinta: Voimme jatkaa siitä kiukuttelua koko loppuelämämme ajan tai voimme pyrkiä lisäämään ymmärrystämme muita ihmisiä kohtaan ja lopulta huomata, että olimme kaiken aikaa keskenämme verrattain samanlaisia. Useimmat ihmiset ovat hyviä, reiluja ja varsin lähellä meitä. Meidän on vain avattava silmämme ja mielemme ja antaa itsemme nähdä se.

Voi tuntua epäreilulta joutua olemaan se, joka on yksin vastuussa ulkopuolisuuden tunteesta vapautumisesta. On aiheellista kysyä, miksi muut eivät useinkaan tule vastaan. Maailma ei kuitenkaan ole reilu paikka, niin ikävää kuin se onkin.

Ulkopuolisuuden tunteesta ylitse pääseminen omaa ihmisymmärrystään lisäämällä ei tarkoita, että muuttuisit samanlaiseksi kuin kaikki muutkin ja hukkaisit samalla itsesi. Päinvastoin ymmärryksensä lisääminen johtaa siihen, että osaat säilyttää uniikin kauneutesi, mutta silti lähentyä muita ihmisiä.

Toivon rohkeutta ja uutteruutta matkallasi kohti yhteyttä, lämpöä ja ymmärrystä!

Rakkaudella,

Jevgeni

 

Jevgeni Särki on rohkejevgeniuskouluttaja ja tunne-elämän valmentaja. Hän auttaa ihmisiä löytämään oman sisäisen äänensä, saamaan elämäänsä rohkeutta ja vapautumaan ujoudesta. Hän on juuri julkaissut Eroon ujoudesta –kirjansa ja kirjoittaa suosittua Elä Paremmin –blogia

 

 

 

 

Jevgenin blogi liittyy suoraan myös Muutoksen neljä huonetta menetelmän tarjoamaan käsitykseen ulkopuolisuudesta ulkopuolisen itsensä kokemuksena. Tästä on Muutosympyrä julkaissut kirjan “Tunnetko olevasi ulkopuolinen – Löydä uusi suhtautumistapa elämääsi”.